Perkhidmatan Pembiayaan Anggota

PERKHIDMATAN PEMBIAYAAN ANGGOTA

 • Pembiayaan Al-Qardhul-Hasan (Tergempar)
  • Maksima RM1,500
  • Tempoh bayaran balik 2 tahun
  • 2 penjamin
  • Fi perkhidmatan RM100
 • Pembiayaan Bai-Bithaman-Ajil (Barangan & Kenderaan)
  • Maksima RM5,000
  • Tempoh bayaran balik maksima 3 tahun
  • 3 Penjamin
  • Perlu mengemukakan ‘Purchase Order’
  • Keuntungan 4% setahun
 • Pembiayaan Bai-Al-Inah (Peribadi)
  • Maksima RM5,000
  • Tempoh bayaran balik maksima 3 tahun
  • 3 Penjamin
  • Keuntungan 4% setahun
 • Pembiayaan Bai-Al-Inah (Berjamin-Yuran-Saham)
  • Maksima RM5,000 @ 80% daripada Yuran dan Saham
  • Tempoh bayaran balik maksima 3 tahun
  • Tiada penjamin diperlukan
  • Keuntungan 4% setahun
 • Pembiayaan Takaful & Cukai Jalan
  • Tempoh bayaran balik maksima 6 bulan
  • Tiada penjamin diperlukan
  • Tiada keuntungan