Peraturan

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN:

Seksyen Sub Kandungan Papar
Bahagian I Permulaan Klik Untuk Paparan
Bahagian II Pendaftaran Klik Untuk Paparan
Bahagian III Kewajipan-kewajipan dan keistimewaan-keistimewaan koperasi-koperasi berdaftar Klik Untuk Paparan
Bahagian IV Hak-hak dan liabiliti-liabiliti anggota-anggota Klik Untuk Paparan
Bahagian V Organisasi dan pengurusan koperasi-koperasi Klik Untuk Paparan
Bahagian VI Harta dan wang koperasi-koperasi berdaftar Klik Untuk Paparan
Bahagian VII Akaun dan audit Klik Untuk Paparan
Bahagian VIII Pertikaian Klik Untuk Paparan
Bahagian IX Pergabungan Klik Untuk Paparan
Bahagian X Kumpulan Wang Pusat Koperasi Klik Untuk Paparan
Bahagian XI Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi Klik Untuk Paparan
Bahagian XII Pelbagai Jadual Klik Untuk Paparan
Jadual I (Peraturan 3) Klik Untuk Paparan
Jadual II (Peraturan 6) Klik Untuk Paparan
Jadual III (Peraturan 33) Klik Untuk Paparan
Jadual IV (Peraturan 34) Klik Untuk Paparan
Jadual V (Peraturan 6) Klik Untuk Paparan
Jadual VI (Peraturan 13) Klik Untuk Paparan