Sumbangan Anggota yang Bersara

SUMBANGAN ANGGOTA YANG BERSARA

KELAYAKAN UNTUK MEMOHON SUMBANGAN ANGGOTA BERSARA

  1. Seseorang anggota yang telah membayar saham dan yuran keanggotaan serta telah disahkan keanggotaan sahaja berhak menerima bantuan ini.
  2. Setiap anggota yang layak berhak menerima Sumbangan Anggota Bersara ini selagi ada peruntukan dalam Kumpulan Wang Kebajikan Koperasi.
  3. Syarat kelayakan untuk memohon Sumbangan Anggota Bersara adalah untuk anggota. (layak untuk sekali sahaja)

CARA MEMOHON

  1. Semua permohonan hendaklah dengan menggunakan borang ‘PERMOHONAN SUMBANGAN ANGGOTA BERSARA’ yang dikeluarkan oleh Koperasi PKB sahaja.
  2. Tiap-tiap permohonan hendaklah disertai dengan dokumen sokongan seperti salinan Surat Bersara.
  3. Borang permohonan hendaklah disahkan oleh Majikan masing-masing sebelum dihantar ke pejabat Koperasi.
PERUNTUKAN SUMBANGAN
BIL
  • 1
PERUNTUKAN (RM)
  • 500.00
BERKUATKUASA PADA : 06/05/2018

DOWNLOAD BORANG SUMBANGAN ANGGOTA BERSARA DISINI :