Sumbangan Elaun Hospital

BORANG ELAUN HOSPITAL

KELAYAKAN UNTUK MEMOHON SUMBANGAN ELAUN HOSPITAL

  1. Seseorang anggota yang telah membayar saham dan yuran keanggotaan serta telah disahkan keanggotaan sahaja berhak menerima bantuan ini.
  2. Setiap anggota yang layak berhak menerima sumbangan elaun hospital ini selagi ada peruntukan dalam Kumpulan Wang Kebajikan Koperasi.
  3. Syarat kelalakan untuk memohon Elaun Hospital adalah Anggota/Suami/Isteri/anak Hendaklah berada di wad sekurang-kurangnya 3 hari (3 hari 2 malam) pada satu masa.

CARA MEMOHON

  1. Semua permohonan hendaklah dengan menggunakan borang ‘Permohonan Sumbangan Elaun Hospital’ yang dikeluarkan oleh Koperasi PKB sahaja.
  2. Tiap-tiap permohonan hendaklah disertai dengan dokumen sokongan seperti salinan sijil akuan sakit atau discaj note dan surat beranak atau my kad.
  3. Borang permohonan hendaklah disahkan oleh Majikan masing-masing sebelum dihantar ke pejabat Koperasi.
PERUNTUKAN SUMBANGAN
BIL
  • 1
  • 2
PERUNTUKAN (RM)
  • 200.00
  • 150.00
BERKUATKUASA PADA : 06/05/2018

DOWNLOAD BORANG ELAUN HOSPITAL DISINI :