Sumbangan Haji/Umrah kali Pertama

SUMBANGAN HAJI/UMRAH KALI PERTAMA

KELAYAKAN UNTUK MEMOHON SUMBANGAN MENUNAIKAN HAJI/UMRAH KALI PERTAMA

  1. Seseorang anggota yang telah membayar saham dan yuran keanggotaan serta telah disahkan keanggotaan sahaja berhak menerima bantuan ini.
  2. Setiap anggota yang layak berhak menerima Sumbangan Menunaikan Haji/Umrah Kali Pertama ini selagi ada peruntukan dalam Kumpulan Wang Kebajikan Koperasi.
  3. Syarat kelayakan untuk memohon Sumbangan Menunaikan Haji/Umrah Kali Pertama adalah untuk anggota. (layak untuk sekali sahaja)

CARA MEMOHON

  1. Semua permohonan hendaklah dengan menggunakan borang ‘Permohonan Sumbangan Menunaikan Haji/Umrah Kali Pertama’ yang dikeluarkan oleh Koperasi PKB sahaja.
  2. Tiap-tiap permohonan hendaklah disertai dengan dokumen sokongan seperti salinan Surat Kelulusan Menunaikan Haji/Umrah.
  3. Borang permohonan hendaklah disahkan oleh Majikan masing-masing sebelum dihantar ke pejabat Koperasi.
PERUNTUKAN SUMBANGAN
KATEGORI
  • Anggota

DOWNLOAD BORANG HAJI/UMRAH KALI PERTAMA DISINI :