Sumbangan Kelahiran Anak

BORANG SUMBANGAN KELAHIRAN ANAK

KELAYAKAN UNTUK MEMOHON SUMBANGAN KELAHIRAN ANAK

  1. Seseorang anggota yang telah membayar saham dan yuran keanggotaan serta telah disahkan keanggotaan sahaja berhak menerima bantuan ini.
  2. Setiap anggota yang layak berhak menerima sumbangan kelahiran anak ini selagi ada peruntukan dalam Kumpulan Wang Kebajikan Koperasi.
  3. Syarat kelayakan untuk memohon Sumbangan Kelahiran Anak adalah untuk anggota dan isteri pertama anggota sahaja. (layak untuk setiap kelahiran)

CARA MEMOHON

  1. Semua permohonan hendaklah dengan menggunakan borang ‘Permohonan Sumbangan Kelahiran Anak’ yang dikeluarkan oleh Koperasi PKB sahaja.
  2. Tiap-tiap permohonan hendaklah disertai dengan dokumen sokongan seperti salinan Sijil Kelahiran Anak atau discaj note dan my kad isteri.
  3. Borang permohonan hendaklah disahkan oleh Majikan masing-masing sebelum dihantar ke pejabat Koperasi.
PERUNTUKAN SUMBANGAN
BIL
  • 1
PERUNTUKAN (RM)
  • 100.00
BERKUATKUASA PADA : 06/05/2018

DOWNLOAD BORANG SUMBANGAN KELAHIRAN ANAK DISINI :