Sumbangan Perkahwinan

SUMBANGAN PERKAHWINAN

KELAYAKAN UNTUK MEMOHON SUMBANGAN PERKAHWINAN

  1. Seseorang anggota yang telah membayar saham dan yuran keanggotaan serta telah disahkan keanggotaan sahaja berhak menerima bantuan ini.
  2. Setiap anggota yang layak berhak menerima sumbangan perkahwinan ini selagi ada peruntukan dalam Kumpulan Wang Kebajikan Koperasi.
  3. Syarat kelayakan untuk memohon Sumbangan Perkahwinan adalah untuk perkahwinan pertama kali sahaja.

CARA MEMOHON

  1. Semua permohonan hendaklah dengan menggunakan borang ‘Permohonan Sumbangan Perkahwinan” yang dikeluarkan oleh Koperasi PKB sahaja.
  2. Borang permohonan ini hendaklah disertai dengan dokumen sokongan seperti salinan Sijil Perkahwinan dan Kad Perakuan Nikah.
  3. Borang permohonan hendaklah disahkan oleh Majikan masing-masing sebelum dihantar ke pejabat Koperasi.
PERUNTUKAN SUMBANGAN
BIL
  • 1
PERUNTUKAN (RM)
  • 200.00
BERKUATKUASA PADA : 20/04/2019

DOWNLOAD BORANG SUMBANGAN PERKAHWINAN DISINI: