Tabung Pelaburan 1

TABUNG PELABURAN 1

TABUNG PELABURAN 1

TABUNG PELABURAN 1 – ATURAN BAGI AKTIVITI PELABURAN

KOPERASI PERMODALAN KELANTAN BERHAD

NAMA PERATURAN

 1. Peraturan ini dinamakan Aturan Bagi Aktiviti Pelaburan Koperasi Permodalan Kelantan Berhad. Peraturan ini diwujudkan mengikut Undang-Undang Kecil 9 (1) Koperasi Permodalan Kelantan Berhad.

TUJUAN

Aturan Bagi Aktiviti Pelaburan ini ditubuhkan adalah untuk tujuan berikut :

 • Menggalakkan jimat cermat dan menyimpan wang sebagai satu cara pelaburan demi masa depan.
 • Memupuk semangat menabung demi membantu diri sendiri dan anggota lain ke arah kebaikan ; dan
 • Tujuan lain yang diluluskan oleh Lembaga Koperasi.

SUMBER KEWANGAN

Kewangan Bagi Aktiviti Pelaburan ini diperolehi daripada mana-mana anggota Koperasi Permodalan Kelantan Berhad yang dengan rela hati bersetuju melabur ke dalam aktiviti pelaburan sama ada secara tunai atau kaedah pembayaran lain.

01

PENTADBIRAN

(i) Pentadbiran Bagi Aktiviti Pelaburan ini diletakkan di bawah Jawatankuasa Pelaburan yang diluluskan oleh Lembaga Koperasi.

(ii) Jawatankuasa Pelaburan ini dipengerusikan oleh mana-mana Anggota Lembaga yang diluluskan oleh Lembaga Koperasi.

02

BAYARAN PULANGAN ATAS PELABURAN

Bayaran pulangan atas pelaburan akan diisytiharkan berdasarkan prestasi perniagaan semasa tahun kewangan berakhir 31hb. Disember setiap tahun yang akan diputuskan oleh Anggota Lembaga Koperasi.

03

PINDAAN KEPADA ATURAN

Sebarang pindaan kepada Aturan Bagi Aktiviti Pelaburan ini tidak boleh dibuat melainkan dengan kehendak dan kebenaran Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan kelulusan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Permodalan Kelantan Berhad.

Diakui Aturan Bagi Aktiviti Pelaburan ini telah dibentang dan diluluskan di dalam Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Permodalan Kelantan Berhad kali ke – 20 pada 31hb. MEI 2017.

JENIS PELABURAN DAN HAD MAKSIMUM PELABURAN

 1. Jenis pelaburan yang disediakan dan tujuan penubuhannya adalah seperti berikut:
  • Tabung Pelaburan 1:
   • Perdagangan
   • Pembinaan
   • Pembekalan
   • Ar-Rahn
   • Lain-lain

5.2       Had minima adalah sebanyak RM1,000.00 bagi setiap anggota.

5.3       Had maksima adalah sebanyak RM500,000.00 bagi setiap anggota

5.4       Penjualan balik unit pelaburan adalah dibenarkan;

5.4.1    Selepas 6 bulan dari tarikh pelaburan

5.4.2    Had pengeluaran adalah 20% setahun dari jumlah pelaburan   terkumpul atau RM10,000.00 yang mana lebih tinggi.

5.4.3    Berhenti atau mati hendaklah di bayar sepenuhnya dalam tempoh tidak melebihi setahun.

5.5       Anggota koperasi dikehendaki memohon dengan mengisi borang yang disediakan.

01

PERHATIAN :

Pelabur-pelabur adalah dinasihatkan supaya membaca dan memahami syarat-syarat dan peraturan-peraturan Pelaburan

MUAT TURUN BORANG DISINI : Borang Tabung Pelaburan 1

02

ARAHAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Sila isi dan kembalikan kepada pejabat Koperasi

MUAT TURUN BORANG DISINI : Borang Arahan Pembayaran Dividen